Sandvalla – årgång ’95

skolgården ligger öde
en molnfri natt och doften av ny fallna äpplen
vi kämpade för att nå så högt
från taket snuddade vi stjärnorna
vi visste kanske redan då, men ville inte förstå
endast i de ovissa vattnen är en båt
verkligen en båt

så litet allt är
från ovan
så stort allting var då

i natt, precis som de nätterna från taket
vid min skolgård
lyfter jag min blick mot skyn

ingen hör eller ser mig nu
inte ens 13 år senare
bara stjärnorna
jag är så stor, eller liten som jag väljer att vara