Motivation vs Inspiration

Motivation är när du får grepp om en idé, och bestämmer dig för att fullfölja den, inspiration är när idén får grepp om dig, vilket också kommer att lotsa dig rätt.

My translation:

Motivation is when you grasp an idea and decide to pursue it. Inspiration is when the idea grasps you and that, is what will guide you through.

John Rosencranz