Fägring

ljumma andetag

mot min nacke, du viskar

på mitt modersmål,

jag känner mig rotlös

och rastlös, och säger

att antagligen är det den tiden

på året, då vi förskönar allt

och tänker,

att finns det en själ

som ger skälen mening

så är det här, nu