Dagg

Så är tårarna som vi fäller

Daggkåpans börda och behållning

Trygga i den famn

Som håller oss flytande