Tag Archive: Lycka

Lycklig

lycklig  1. lucky, fortunate (successful by luck) 2. lucky, happy, glad (enjoying peace, comfort, etc; contented, joyous) 3. successful (whether by chance or not) Wiktionary

Åka tåg

om du kan lova mig guld och gröna skogar en lönngång som alltid leder hem aldrig leder bort så ska jag anförtro en hemlighet avstånd är bara på låtsas och det mesta går… Continue reading